Warunki Kasacji

Aby uzyskać możliwość wyrejestrowania pojazdu należy poddać go kasacji. Potrzebne do tego jest:

  • Dowód rejestracyjny pojazdu lub:
    • zaświadczenie wydane przez Wydział Komunikacji, w przypadku zatrzymania dowodu przez Policję,
    • umowa kupna potwierdzona w Urzędzie Skarbowym: w razie nie przerejestrowania pojazdu po kupnie czyli gdy pojazd figuruje na poprzedniego właściciela.
  • Własciciel pojazdu wraz z dowodem osobistym.
  • Pojazd z czytelnymi numerami nadwozia, silnika.